Reglement

Ons doel is om de trucktour veilig te laten verlopen.
Wij vragen iedereen om onze reglementen te lezen en te volgen. Alvast bedankt!
 • Bevestig je kleur duidelijk zichtbaar achter de voorruit aan de chauffeurszijde.
 • Parkeren op aanwijzingen van de verkeersregelaars. Goed aansluiten op je voorganger.
 • Er wordt gereden in drie colonnes.
 • Iedere colonne heeft zijn eigen kleur.
 • Tijdens het rijden voeren we verplicht dimlicht.

Claxonneren buiten de bebouwde kom is verboden.

 • Het gebruik van een TGV-hoorn is ten strengste verboden. Mocht er toch met deze luchthoorn geclaxonneerd worden, dan word je uit de colonne gehaald en mag je niet verder rijden in de trucktour.
 • Zorg ervoor dat de colonne zo goed mogelijk gesloten blijft. Zigzaggen en onnodig stilstaan is verboden.
 • Volg te allen tijde de instructies van politie en verkeersregelaars op.
 • Indien iemand moet stoppen voor bijv. een sanitaire stop, ga dan uit de colonne en voeg weer in als je klaar bent. Haal vooral niet in.
 • Als we terug komen, volgen we dezelfde route als met opstellen, zodat iedereen weer parkeert op dezelfde locatie als ’s morgens.
 • Na de tour mag het industrieterrein pas verlaten worden als alle drie de colonnes weer zijn gearriveerd.
 • De verklaringen in verband met de digitale tachograaf ontvang je bij aankomst bij de inschrijftafel op het terrein.
 • Niet meer dan drie personen per truck. Dit is inclusief chauffeur!
We wensen iedereen weer een fantastisch ontroerende tocht.