De route

De 150 wagens rijden in een lange stoet een route van 55 kilometer door Súdwest Fryslȃn, langs pitoreske dorpjes en landerijen.

De route is langs de volgende dorpen: Bolsward, Nijland, IJsbrechtum, Scharnegoutum, Wommels, Tzum, Hitzum, Achlum, Arum, Witmarsum

Doorkomsttijden:
13.00/13.30 Bolsward
13.40/14.00 Scharnegoutum
14.20/14.40 Wommels
14.50/15.10 Tzum
15.20/15.40 Achlum
15.50/16.10 Witmarsum